Petanque "De Bouchon"

Zou u graag lid worden van onze club?


RICHTLIJNEN CORONA MAATREGELEN

Nationaal niveau

Dit niveau heeft betrekking op de maatregelen aangekondigd door de Nationale Veiligheidsraad en gepubliceerd in het Ministerieel Besluit van 28 juli 2020. Voor de sportsector wijzigt er in wezen niet bijzonder veel op dit niveau. Wat wijzigt er wel ten opzichte van de vorige maatregelen…

Algemeen

Het dragen van een mondmasker is verplicht voor eenieder vanaf de leeftijd van 12 jaar in alle openbare gebouwen, waaronder sporthallen en op druk bezochte private of publieke plaatsen (in- en outdoor). Deze verplichting geldt ook bij het betreden van inrichtingen die behoren tot de horecasector, waaronder de cafetaria’s van petanqueclubs.

Sporten in georganiseerd club- of verenigingsverband

- Sporten in georganiseerd verband kan nog steeds met een maximum van 50 personen, maar het maximum aantal aanwezige toeschouwers wordt gehalveerd van 400 personen naar 200 voor buitenactiviteiten en van 200 personen naar 100 voor binnenactiviteiten, steeds mits naleving van de veiligheidsprotocollen én het verplicht dragen van een mondmasker.

- De contactgegevens van één bezoeker of deelnemer per huishouden, die zich kunnen beperken tot een telefoonnummer of een e-mailadres, wordt geregistreerd met het oog op de contacttracing. Deze contactgegevens mogen enkel worden gebruikt voor de doeleinden van de strijd tegen COVID-19. Ze moeten worden vernietigd na 14 kalenderdagen en de bezoekers of deelnemers moeten uitdrukkelijk hun akkoord geven. Voor de bezoekers of deelnemers die dit weigeren wordt de toegang tot de inrichting bij aankomst geweigerd.

Het individueel sporten (niet in georganiseerd clubverband)

Sporten in niet-georganiseerd verband (= samenscholing) mag hooguit met maximum 10 personen op voorwaarde dat de veiligheidsafstand van 1,5 meter kan gewaarborgd worden en er bij voorkeur een mondmasker wordt gedragen. Kinderen jonger dan 12 jaar worden niet meegeteld in deze aantallen.

Lokaal niveau

De belangrijkste factor in de aanpak om een verspreiding van het coronavirus tegen te gaan is het blijvend en strikt opvolgen van alle overheidsrichtlijnen en hygiënemaatregelen door ieder individu. Eenieder van ons moet zijn steentje bijdragen tot de collectieve inzet in de strijd tegen het coronavirus. Alleen op deze manier beschermen we ons zelf en onze naasten.
Blijf dus steeds aandacht schenken aan de essentiële hygiënemaatregelen, geef steeds de voorkeur aan buitenactiviteiten, neem extra voorzorgsmaatregelen voor personen uit risicogroepen en respecteer de veiligheidsafstand van 1,5 meter ten opzichte van elkaar.


De leidraad en bestaande protocollen voor de sportsector zullen eerstdaags door de Klankbordgroep worden geüpdatet op basis van het nieuw Ministerieel besluit. Deze protocollen kan u steeds terugvinden op de website van Sport Vlaanderen.

Horeca

Voor inrichtingen die behoren tot de horecasector gelden volgens het nieuw Ministerieel besluit van 28 juli specifieke modaliteiten. Aangezien de cafetaria’s van onze petanqueclubs onder de horecasector vallen, zijn deze modaliteiten dus ook van toepassing voor alle petanqueclubs en -spelers die een petanqueclub betreden.

1. de tafels worden zo geplaatst dat een afstand van minstens 1,5 meter tussen de tafel wordt gegarandeerd, tenzij de tafels worden gescheiden door een plexiglazen wand of een gelijkwaardig alternatief, met een minimale hoogte van 1,8 meter;
2. een maximum van 10 personen per tafel is toegestaan;
3. enkel zitplaatsen aan tafel zijn toegestaan;
4. elke klant moet aan zijn eigen tafel blijven zitten;
5. het dragen van een mondmasker is verplicht bij het betreden van inrichtingen die tot de horecasector behoren, behalve wanneer je aan de eigen tafel zit;
6. het dragen van een mondmasker of, wanneer dit niet mogelijk is omwille van medische redenen, van een gelaatsscherm is verplicht voor het zaal- & keukenpersoneel;
7. er is geen enkele bediening aan de bar toegestaan, met uitzondering van eenmanszaken met naleving van een afstand van 1,5 meter;
8. terrassen en openbare ruimten worden georganiseerd overeenkomstig de voorschriften bepaald door de gemeentelijke overheden en met respect voor dezelfde regels als deze die binnen gelden;
9. drankgelegenheden en restaurants mogen geopend blijven vanaf het gebruikelijke openingsuur tot één uur ‘s nachts, tenzij de gemeentelijke overheid oplegt dat ze eerder moeten sluiten, en moeten vanaf één uur ’s nachts minstens gedurende een ononderbroken periode van vijf opeenvolgende uren gesloten blijven;
10. de contactgegevens van één klant per tafel, die zich kunnen beperken tot een telefoonnummer of een e-mailadres, moeten worden geregistreerd bij aankomst en bewaard gedurende 14 kalenderdagen teneinde enig later contactonderzoek te faciliteren. Die contactgegevens mogen enkel worden gebruikt voor de doeleinden van de strijd tegen COVID-19, ze moeten worden vernietigd na 14 kalenderdagen en de klanten moeten uitdrukkelijk hun akkoord geven. Voor de klanten die dit weigeren wordt de toegang tot de inrichting bij aankomst geweigerd.

Naast deze modaliteiten moeten nog steeds de maatregelen/richtlijnen uit de “gids voor de heropstart van de horeca” blijven gerespecteerd worden.

Tenslotte willen we nogmaals verwijzen naar de PFV-persmededeling van 24 juli laatstleden en meer bepaald naar de volgende passage: “Gezien de ernst van de huidige situatie, de nieuwe strategie omtrent het mondmasker genomen door de overheid en de vragen die rijzen vanuit het veld wordt het dragen van het mondmasker verplicht voor iedereen die petanque indoor beoefent of zich in het clublokaal verplaatst.” Rekening houdend met alle huidige factoren en om onzekerheden tijdens mogelijke controles te vermijden, is daarenboven het dragen van een mondmasker vanaf woensdag 29 juli ook verplicht tijdens het outdoor beoefenen van de petanquesport.